தொடர்புகொள்ள முகவரி


மதுரை திட்டம் பற்றிய தங்களது எண்ணங்களையும், ஆர்வங்களையும் நாங்கள் அறிய ஆவலாயுள்ளோம். எங்களுக்கு pmadurai AT gmail DOT com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதவும்.

மின்குழு முகவரி

உங்களுக்கு விருப்பம் இருப்பின், எங்கள் pmadurai மின்னஞ்சல் குழுவில் சேரவும்.Contact Information

If you have any comments, feedback or interested about Project Madurai, we like to to hear from you. Please send an email to pmadurai AT gmail DOT com.

Project Madurai Mailing list

You can also join our mailing list for volunteers pmadurai in Google Groups. Send an email request via Google Group list page or to pmadurai AT gmail.com

Quick links

In Unicode Tamil
Email

Mailing list